Nomedica - den naturlige løsning

Om Nomedica Hvordan rask? Hvordan slank? Emner Butik
Til Nomedica startside Nomedica på Facebook   Ugeskrift for Lægfolk ARKIV  

 


Ugeskrift for lægfolk

Nyheder fra Nomedica uge 26, 2010


  1. Vegetarkost hjælper med at holde kroppen fri for toksiner
  2. Vegetarer får færre blodpropper
  3. Blærebetændelse kan skyldes kød
  4. Maden bliver forurenet af indpakningen
  5. B-vitaminerne B12 og folinsyre gør ingen forskel vedr. hjertesygdomme og kræft
  6. Mobilmaster ikke forbundet med børnekræft
  7. Mail: ADHD og medicin
  8. ADHD: Belønninger kan erstatte medicin
  9. Aktive børn lærer bedre
 

Hvis du har modet til at begynde, har du modet til at få succes.

— David Viscott


1) Vegetarkost hjælper med at holde kroppen fri for toksiner

Et forskerhold i Korea bad deltagerne i et forsøg om at bo på et buddhistisk tempel i fem dage, hvor de kun spiste vegetarisk mad.

Forskerne analyserede urinprøver før og efter opholdet, og fandt, at indholdet af antibiotika og phthalater var faldet drastisk ved slutningen af eksperimentet.

Forskerne analyserede også deltagernes kostvaner før undersøgelsen og fandt, at hvad de spiste 48 timer før undersøgelsen var relateret til mængden af kemikalierne i deres urin.

Forskerne bemærkede en betydelig sammenhæng mellem, hvilke fødevarer deltagerne indtog og niveauet af flere antibiotika og phthalater i urinen.

Antibiotika anvendes i vid udstrækning i industrielt landbrug. Phthalater er endnu mere almindelige, og anvendes som opløsningsmidler, tilsætningsstoffer og blødgørere i alt fra neglelak og shampoo til regnfrakker og haveslanger.

Kilde: Kyunghee Jia m.fl.
Influence of a five-day vegetarian diet on urinary levels of antibiotics and phthalate metabolites: A pilot study with “Temple Stay” participants.
Environmental Research. Volume 110, Issue 4, May 2010, Pages 375-382

Kommentar:

Også i Danmark er antibiotika i landbruget et problem, og fødevareministeren indføre en gulkortordning til de dyrlæger, der udskriver for meget antibiotika til grise, og til landmændene der modtager for meget medicin, selv om erfaringen viser, at den type advarsler ikke virker. dr.dk 14.6.2010

Der er ingen ernæringsmæssige grunde til at fravælge vegetarkost, og ...

2) Vegetarer får færre blodpropper

Nu er der ingen tvivl længere: Det er sundt at droppe kødet og blive vegetar. Det skriver norske forskere, der har gennemgået de væsentligste, sammenlignende ernæringsstudier i verden, og ingen af dem viser ulemper ved at droppe kødet.

Tværtimod konkluderer nordmændene, at "vegetarkosthold reducerer risikoen for død af iskæmisk hjertesygdom".

Vegetarer har generelt mindre af det farlige LDL-kolesterol i blodet og et lavere blodtryk end kødspisere. De har muligvis lavere risiko for type 2-diabetes, fedme og enkelte kræftsygdomme. Ingeniøren 21.6.2010

Og måske endnu en grund til at vælge vegetarkost ...

3) Blærebetændelse kan skyldes kød

200 mennesker i Danmark dør hvert år af komplikationer i forbindelse med blærebetændelse.

Ifølge ny forskning fra Aarhus Universitet og Statens Serum Institut kan nogle af de bakterier, som forårsager blærebetændelse, stamme fra svin eller kyllinger.
dr.dk 28.6.2010


4) Maden bliver forurenet af indpakningen

Den mad, du køber, kan have optaget farve, hormonforstyrrende stoffer eller andre kemikalier fra emballagen.

EU's videnskabelige fødevarepoliti, EFSA, har fundet frem til, at emballagernes stoffer vandrer, over i fødevarerne.

Blandt de stoffer, som bekymrer mest er de hormonforstyrrende stoffer.

De kommer især ind i kroppen via tilsætninger til fødevarer, emballage af fødevarer, kosmetik, indvendig lakering af konservesdåse, hospitalsudstyr, legetøj, computere og andet elektronisk udstyr, vaskepulver, maling.
24timer.dk 22.6.2010 (Artiklen giver også 10 Gode råd til, hvordan du undgår de potentielt hormonforstyrrende stoffer).

Vand fra plastikflasker kan virke hormonforstyrrende viser undersøgelse. Hormonforstyrrende stoffer optages særligt nemt i fedt. I en undersøgelse, som bladet Tænk har lavet, fremgår det, at der kan være fthalater i olivenolie. Tænk undersøgte 15 olivenolier, og ud af dem fandt Tænk ftalater i fem flasker. Ftalaterne menes at stamme fra den plastik, der sidder på skruelåget.
24timer.dk 22.6.2010

Hvis ellers undersøgelsen nævnt ovenfor — Vegetarkost hjælper med at holde kroppen fri for toksiner — holder vand, er vegetarkost en god metode til at begrænse kroppens belastning med phtalater (og andre toksiner).


5) B-vitaminerne B12 og folinsyre gør ingen forskel vedr. hjertesygdomme og kræft

B12-vitamin og folinsyre sænker ikke risikoen for endnu et hjerteanfald hos personer, der allerede har overlevet et. Det viser en stor undersøgelse.

På den anden side viser resultaterne også, at vitaminerne folinsyre og vitamin B12 ikke ser ud til at øge kræftrisikoen — som nogle forskere ellers har udtrykt bekymring om.

Tidligere studier har vist, at blodets indhold af aminosyren homocystein er højt hos personer med hjertesygdomme, hvilket har fået nogle forskere til at mene, at B-vitaminer måske kan sænke homocysteinniveauet, og derved beskytte hjertet og mindste risikoen for slagtilfælde. Senere studier viste ikke denne virkning, men det var mindre studier.

Den nye undersøgelse er omfattende. Forskerne udvalgte tilfældigt 12.064 mennesker, der havde overlevet et hjerteanfald, til enten at tage placebopiller eller vitamin B12 (1000 mikrogram dagligt) og folinsyre (2000 mikrogram). De fulgte patienterne i næsten syv år for at se, om vitaminerne ville beskytte dem.

Omkring en fjerdedel af patienterne på placebopiller fik et hjerteanfald eller et slagtilfælde i perioden. I vitamingruppen var det endog lidt flere mennesker, på trods af deres betydeligt lavere homocysteinniveau.

Et andet vigtigt spørgsmål var om det var sikkert at indtage folinsyre, da tidligere undersøgelser har vist en mulig øget risiko for kræft. Men denne undersøgelse viste ingen øget kræftrisiko blandt de patienter, der fik B-vitaminerne.

De langsigtede konsekvenser af B-vitamintilskud er dog stadig usikre.

Kilde: Jane M. Armitage M.FL.
Effects of Homocysteine-Lowering With Folic Acid Plus Vitamin B12 vs Placebo on Mortality and Major Morbidity in Myocardial Infarction Survivors
The Journal of the American Medical Association. Vol. 303 No. 24, June 23/30, 2010

Kommentar:

Patienter med et højt homocysteinniveau bør gøre alt, hvad de kan, for at forbedre kost og livsstil, frem for at tage B-vitaminer for at sænke niveauet.

Hjertesygdomme forebygges bedst med masser af grønsager og andre sunde vegetabilske fødevarer samt godt med motion.


6) Mobilmaster ikke forbundet med børnekræft

Britiske forskere, som har gennemført den hidtil største undersøgelse vedr. mobilmaster og børnekræft, konkluderer, at mobilmaster ikke øger risikoen for, at en gravid kvindes baby udvikler kræft.

I et studie af 6985 børn i forbindelse med mobilmaster og forekomst af kræft fandt forskerne, at børnene ikke havde større risiko for at udviklede kræft, før de var fyldt fem år, fordi de boede tæt på en mobilmast under moderens graviditet, sammenlignet med deres jævnaldrende, der ikke boede tæt på en mobilmast.

Forskerne analyserede data fra Storbritanniens fire nationale mobilselskaber om alle de 81.781 mobiltelefonmaster i brug fra januar 1996 til december 2001.

Kilde: Paul Elliott m.fl.
Mobile phone base stations and early childhood cancers: case-control study
British Medical Journal, 2010;340:c3077. Online June 23, 2010
doi:10.1136/bmj.c3077


7) Mail: ADHD og medicin

En mailveksling med en læser om emnet ...

Jeg har selv adhd og jeg får tårer i øjnene når du skriver om at regulere adfærd. Når man giver medicin er det for at styrke opmærksomheden, det giver selvfølgelig også virkning på impulskontrol. Det må være fordomme om adhd, der får dig til i dit udmærkede ugebrev at skrive sådan noget.

Når man har adhd mangler man opmærksomhed og koncentration over tid og det giver et stort minus i en klasse.

Når min søn der også har adhd følger med, så kan han kun være opmærksom i kortere tid hvis det er noget der udfordrer ham og han opfatter som spændende. Det betyder han ikke får hele informationen med. Men hvis han leger med lego eller andet interessant er han opmærksom i timevis.

Han har støtte men ikke nok og håber han efter sommerferien får mere. Han skal starte på medicin og jeg mener at hvis hans far og jeg ikke ville hjælpe ham til støre opmærksomhed via medicin, at han ville blive alvorligt svigtet.

Jeg synes du burde tage kontakt til mennesker med adhd der er vældig udfordret i hverdagen og knap kan få den til at hænge sammen med medicin inden du skiver videre.

Jeg ved at kost er væsentligt og det er derfor jeg jo har været interesseret i din hjemmeside men der skal være overskud og omdrejninger i hovedet før indlæring finder sted.

Vh Nanne

Hej Nanne

Det forstår jeg helt. Og jeg bringer gerne din mail i nyhedsbrevet, så dit synspunkt får en relevant plads i debatten!

Det er, som du skriver, en kæmpe udfordring at få hverdagen til at hænge sammen ved ADHD eller når børn i familien har ADHD.

Medicin øger opmærksomheden og hjælper/virker derfor.

Og ja, der er nærmest umuligt for et "ADHD-barn" at følge med i en almindelig klasse — et emne, jeg tager op i et af de næste nyhedsbreve.

Med venlig hilsen
John Buhl

Hej John

Jeg vil gerne vide om det er din tro og opfattelse at adhd ikke eksister. Og om du mener at medicin gives for at få børn til at opføre sig ordentligt?

Jeg ved at medicin gives så barnet og voksne kan fungere, opfatte og indlære. Vi bliver bombarderet af syn, lyde, lugte indtryk hele tiden og samtidige skal vi tolke dem og agere hensigtsmæssigt på dem.

Et barn eller voksen der ikke har et filter kan misforstå eller ikke finde en handling der passer til et given input og derfor reagerer med en forkert reaktion. Eller hjernen kan sove og barnet eller den voksne kan ikke forstå det der sker ved tavlen eller ude i samfundet.

Jeg kan ikke sige om min opfattelse af hvad medicin gør for mig er lægelig korrekt men tror at der sker følgende: Et filter hjælper mit limbiske system til at sorter så jeg kan bruge min cortex til at handle.

Jeg får et støre overblik da der er mere dopamin til stede så jeg bedre kan forstå og udføre en handling. En rudekonvolut giver udfordringer da jeg skal tage stilling til at få tændt computer, fundet netbank frem og trykke på de rette knapper. Det er alt sammen noget der stiller krav til de eksekutive evner og færdigheder.

Ross Green forklare det så godt i sin bog på side 31
'Det eksplosive barn'.

Eksekutive evner — inklusiv evnen til at skifte tankegang (evnen til effektivt at omstille sig fra et tankesæt til et andet).

Organisere og planlægge (det at iværksætte en sammenhængende handlingsplan for at håndtere et problem eller frustration).

Og evnen til at rumme følelser (evnen til at adskille dine umiddelbare reaktioner på et problem, fra den tænkning der skal udføres for at løse problemet).

Det er afgørende for ens evner til effektivt at håndtere frustration, tænke fleksibelt og løse problemer.

Denne bog handler om eksplosive børn der har svært ved at være fleksible og giver en metode: Samarbejdsbaseret Problemløsning.

Den giver for mig stort overblik over hvad der sker eller rettere ikke sker på normalt vis i min søns og min hjerne og mange andre med adhd's hjerner. Meget kan der gøres for at træne de evner. Bevidsthed først, men også udholdenhed til at forstå og lære. Her er medicin en stor hjælp til at danne overblik.

Vh Nanne

Hej Nanne

ADHD eksisterer skam. Problemerne er naturligvis ikke opdigtede.

Men det kan og bør diskuteres om det er en sygdom.

Medicinen virker og øger koncentrationen (pga. den måde den påvirker hjernen, som du også er inde på). Det vil også påvirke adfærd og især gøre det lettere for børnene at følge med og opfatte ... også når det er noget, de normalt ikke er interesseret i.

Medicinen (ritalin) virker på alle. Også raske elever, der ønsker at koncentrere sig mere op til eksamen e.l., og narkomaner bruger det som "speed" (forstærker sanseindtryk mv.).

ADHD-problermer er reelle, og skal naturligvis tages alvorlig. Men det får mig ikke til at mene, at medicin er en god løsning (undtagen i specielle og sjældne situationer og i en periode).

Med venlig hilsen
John Buhl

ADHD er et handikap og ikke sygdom. Det kan ikke helbredes, men ved at indlære en masse strategier, oganiseringsværktøjer, hjælp og støtte som f.eks. medicin kan man leve væsentlig bedre med det.

Der er måske 100.000 voksne der har adhd samt alle de børn der jo også fødes af adhd voksne.

Et stort plus er at der ude i kommunerne anerkendes at voksne også har det. Det er dog belastende, at der tales så negativt om medicin i medierne. Jeg er forbløffet over at du mener, at der kun skal behandles med medicin i særlig tilfælde. Jeg har forklaret i mit forrige svar, at hjernen sover når noget ikke er spændende.

Uden opmærksomhed og koncentration kan vi ikke lære noget overhovedet.

Vh Nanne

Hej Nanne

Medicin øger koncentrationen, men ikke uden risiko og potentielle bivirkninger.

Ingen kender endnu de langsigtede konsekvenser af at behandle børn og voksne med ritalin.

Det er ikke et spørgsmål om at finde sig i problemerne eller vælge ritalin.

Der er i de fleste tilfælde andre løsninger — der enten kan stå alene eller væsentlig sænke "behovet" for medicin.

Det handler om — så vidt det er muligt — at løse eller lindre ADHD-symptomer på andre måder end med medicin.

Når medicin ER den eneste løsning (sjældent) skal den naturligvis anvendes (forsigtigt og kun indtil en bedre løsning findes).

Hjernen er ikke en uforanderlig størrelse, men ændrer og udvikler sig hele tiden hos alle mennesker, og især hos børn.

Det kan vi påvirke på mange måder.

Med venlig hilsen
John Buhl

8) ADHD: Belønninger kan erstatte medicin

Britisk undersøgelse viser, at børn med ADHD reagerer positivt over for belønninger.

Masser af medicin er muligvis ikke det bedste middel mod hyperaktive børn.

Et universitetshold fra Nottingham har målt hjerneaktiviteten hos børn med ADHD, der spillede et computerspil, hvor børnene ville få flere point, jo mindre impulsiv deres opførsel var.

Resultaterne fra forsøget får nu forskerne til at sige, at hjernen hos børn med hyperaktivitet reagerer på øjeblikkelige belønninger på samme måde, som den reagerer på medicin. politiken.dk 20.4.2010

Kilde: Chris Hollis m.fl.
Biological Psychiatry
Volume 67, Issue 7, Pages 624-631 (1 April 2010)
Effects of Motivation and Medication on Electrophysiological Markers of Response Inhibition in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

9) Aktive børn lærer bedre

Bøj og stræk, hop til musikken, løb på stedet — lige nok til at puste lidt og få varmen. Blot et kvarter inde i klasselokalet og styret af læreren, mere skulle der ikke til. Testresultaterne for de børn, der havde motioneret og de, der ikke havde, viste tydelige forskelle i koncentrationsevnen.

Resultatet af undersøgelsen peger på en umiddelbar positiv indvirkning på indlæringen. dr.dk 3.5.2010

Og på ABC news kan vi læse, hvordan de på Naperville Central High School, vest for Chicago, lader børn, der har problemer med matematik eller læsning, gå til gymnastikklasse først. Og motion er ikke kun begrænset til gymnastik — der er cykler og bolde i klasseværelser, og børnene er konstant i bevægelse.

Resultaterne er forbløffende — elevernes score på læsetest blev fordoblet, og elevernes scorer i deres færdigheder med matematik steg endnu mere.


Hvis vi går i den rigtige retning, behøver vi blot at blive ved med at gå.

— Buddhistisk ordsprog


Gratis nyhedsbreve:

Ugeskrift for lægfolk er et gratis nyhedsbrev om sund kost, livsstil mv. Udkommer hver uge via e-mail.
Tilmeld dig her >>

Slankenyt er et gratis nyhedsbrev om overvægt og slankekure.
Tilmeld dig her >>

Vegetarbladet er et gratis nyhedsbrev om vegetarkost. Tilmeld dig her >>


Om overvægt og slankekure
Hvordan slank? (den vigtigste side om emnet)
Den grundlæggende årsag til overvægt
Vægtkontrol
Hurtigere vægttab
Slankenyheder


Hvordan rask?
Gennemgå disse sider i rækkefølge:
Hvordan rask?
1) Spis dig sundere
2) Undgå stimulanser
3) Sov godt
4) Dyrk motion
5) Få nok sol og frisk luft
6) Rask uden medicin


Sygdomme og symptomer
Hvad er sygdom?
Sygdoms trinvise udvikling


Medicin
Lægemidler
Helbreder medicin?
Bivirkninger
Nedtrapning af medicin
Naturmedicin


Om sundhed og velvære
Hvad er sundhed
Kroppens immunforsvar
Den ideelle kost
kost og sundhed


Bøger:

Hvordan Rask?
Bogen beskriver de ændringer i kost, livsstil mv., der styrker kroppens helbredende evner.
Læs mere her.


Kunsten at ændre vaner  | e-bog
En bog om hvorfor det er så svært at ændre vaner, og hvad du gør for alligevel at klare det!
Læs mere her


Zoneterapi - lær det selv | e-bog
Læs mere her


Sikker Slank
Ned i vægt på en sund og sikker måde.
Læs mere her.


Bøger og helseprodukter online

Spar 5 - 30 % på populære kosttilskud, naturlægemidler mv. her: helseonline.dk


Teksterne på nomedica.dk er skrevet/redigeret af John Buhl.

Har du spørgsmål, kommentarer e.l., kan du skrive til mig på john(a)nomedica.dk

 

Copyright Nomedica v/John Buhl. | Persondatapolitik

Vigtige brugerbetingelser: Indholdet på Nomedica.dk er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde bruges som erstatning for nødvendig lægebehandling. De må ikke og kan ikke bruges som grundlag for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Læs mere her.