Nomedica - den naturlige løsning

Om Nomedica Hvordan rask? Hvordan slank? Emner Butik
Til Nomedica startside Nomedica på Facebook   Ugeskrift for Lægfolk ARKIV  

 


Ugeskrift for lægfolk

Nyheder fra Nomedica uge 46, 2022


  • Mange ældre får for meget eller forkert medicin.

UGENS CITAT

"Medfølelse er den højeste form for menneskelig eksistens."

— Fyodor Dostoevsky


Mange ældre får for meget eller forkert medicin

Medicinproblemer koster hvert år tusindvis af dødsfald.

Ifølge apotekerforeningen er omkring 100.000 indlæggelser og op mod 5.000 dødsfald hvert år resultatet af forkert brug af medicin.

Ældre over 60 år står for knap 60 procent af det danske medicinforbrug, og jo ældre borgerne er, og jo flere lægemidler, de tager samtidig, desto større er risikoen for at blive indlagt på grund af medicinproblemer.

I apotekernes skriv: Mere sikker medicinering - apotekets bidrag til kvalitet i sundhedsvæsenet skriver de blandt andet, at 700.000 borgere tager mere end 5 lægemidler. Risikoen for at opleve lægemiddelrelaterede problemer stiger, jo flere lægemidler man bruger.

Ifølge en artikel på videnskab.dk — Ældre på plejehjem får så meget medicin, at de kalder det ’morgenmad’ — vil forskere have debat om, hvorfor vores ældre får så meget medicin, der tit har bivirkninger og tvivlsom effekt.

Kolesterolsænkende medicin, blodtrykssænkende medicin, hovedpinepiller, blodfortyndende medicin og antidepressiva er nogle af de typer medicin, rigtigt mange ældre tager hver dag.

I gennemsnit får ældre seks forskellige typer medicin, inden de flytter på plejehjem. Og når de kommer på plejehjem, stiger mængden af medicin endda til i gennemsnit otte forskellige præparater hver dag.

___

Et andet problem med visse typer medicin til ældre er, at den øger risikoen for fald.

En undersøgelse fra USA viste, at næsten alle ældre i USA får ordineret lægemidler, der øger deres risiko for at falde, og selv mindre fald kan være farlige for ældre svækkede personer.

De lægemidler, der øger risikoen for fald, er antidepressiva, antikonvulsiva, antipsykotika, medicin mod forhøjet blodtryk, opioider, beroligende hypnotika og benzodiazepiner og visse andre lægemidler.

Procentdelen af personer på 65 år og ældre, som fik ordineret medicin, der gav øget risiko for fald, steg til 94% i 2017, hvilket er et betydeligt spring fra 57% i 1999. Dødsraten forårsaget af fald blandt ældre blev mere end fordoblet i samme tidsperiode.

De alarmerende resultater viser ifølge forskerne, hvor vigtigt det er ikke at udskrive disse lægemidler til ældre svage patienter, hvis det kan undgås

___

Ifølge en artikel på sundhedspolitisktidsskrift.dk mener to specialister, at ældre ofte har et uforholdsmæssigt stort medicinforbrug.

De forklarer samtidig, hvad det er, som forhindrer praksislæger i at stoppe unødig behandling hos de ældre.

Som det gøres klart i artiklen mangler læger en vejledning til, hvordan de skal stoppe en behandling, både i forhold til hvornår det er relevant, og hvordan det rent praktisk skal gøres.

Ifølge en anden artikel på sundhedspolitisktidsskrift.dk — Praktiserende læger: Vi må tit afvige fra vejledningerne, når vi skal stoppe ældres medicin — forklarer to praktiserende læger, at behandlingsvejledningerne til praktiserende læger er for rigide, når det drejer sig om at vurdere den medicinske behandling af ældre. I deres arbejde med at reducere risikoen for polyfarmaci (brug af mindst fem lægemidler) bliver de ofte nødt til helt at afvige fra vejledningerne.

I endnu en artikel om emnet — Behandlings-vejledninger skal nu også vejlede om, hvordan behandling kan stoppes igen — nævner Dansk Selskab for Almen Medicin, at de i fremtiden vil fokusere på, at behandlingsvejledningerne til almen praksis ikke kun udsiger noget om igangsættelse af behandling. Nye vejledninger skal også forholde sig til, hvornår og hvordan seponering af medicin (indstilling af medicinsk behandling) kan finde sted.

Ifølge artiklen: Medicinhåndtering i plejesektoren giver stadig tit problemer har plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygeplejen store problemer med at opretholde patientsikkerheden, ofte i forhold til medicinhåndtering. Og selv når problemerne bliver påpeget, bliver de ikke løst.

___

Det har stor betydning, at alle relevante fagpersoner — inkl. læger, diætister og personale på plejehjem — er opmærksomme på de potentielle problemer, der er forbundet med medicin, og er med til at sikre, at de ældre kun får nødvendig medicin, som de indtager korrekt.

Mere om emnet i næste uge sammen med forslag til mulige løsninger.


   

Gratis nyhedsbreve:

Ugeskrift for lægfolk er et gratis nyhedsbrev om sund kost, livsstil mv. Udkommer hver uge via e-mail.
Tilmeld dig her >>

Slankenyt er et gratis nyhedsbrev om overvægt og slankekure.
Tilmeld dig her >>

Vegetarbladet er et gratis nyhedsbrev om vegetarkost. Tilmeld dig her >>


Om overvægt og slankekure
Hvordan slank? (den vigtigste side om emnet)
Den grundlæggende årsag til overvægt
Vægtkontrol
Hurtigere vægttab
Slankenyheder


Hvordan rask?
Gennemgå disse sider i rækkefølge:
Hvordan rask?
1) Spis dig sundere
2) Undgå stimulanser
3) Sov godt
4) Dyrk motion
5) Få nok sol og frisk luft
6) Rask uden medicin


Sygdomme og symptomer
Hvad er sygdom?
Sygdoms trinvise udvikling


Medicin
Lægemidler
Helbreder medicin?
Bivirkninger
Nedtrapning af medicin
Naturmedicin


Om sundhed og velvære
Hvad er sundhed
Kroppens immunforsvar
Den ideelle kost
kost og sundhed


Bøger:

Hvordan Rask?
Bogen beskriver de ændringer i kost, livsstil mv., der styrker kroppens helbredende evner.
Læs mere her.


Kunsten at ændre vaner  | e-bog
En bog om hvorfor det er så svært at ændre vaner, og hvad du gør for alligevel at klare det!
Læs mere her


Zoneterapi - lær det selv | e-bog
Læs mere her


Sikker Slank
Ned i vægt på en sund og sikker måde.
Læs mere her.


Bøger og helseprodukter online

Spar 5 - 30 % på populære kosttilskud, naturlægemidler mv. her: helseonline.dk


Teksterne på nomedica.dk er skrevet/redigeret af John Buhl.

Har du spørgsmål, kommentarer e.l., kan du skrive til mig på john(a)nomedica.dk

 

Copyright Nomedica v/John Buhl. | Persondatapolitik

Vigtige brugerbetingelser: Indholdet på Nomedica.dk er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde bruges som erstatning for nødvendig lægebehandling. De må ikke og kan ikke bruges som grundlag for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Læs mere her.