Nomedica - den naturlige løsning

Om Nomedica Hvordan rask? Hvordan slank? Emner Butik
Til Nomedica startside Nomedica på Facebook   Ugeskrift for Lægfolk ARKIV  

 


 

Zoneterapi - lær det selv!

Zoneterapi er en effektiv metode, som du forholdsvis let kan lære!

Bogen "Zoneterapi — lær det selv" af John Buhl (forlaget Nomedica) indeholder enkle illustrationer og anvisninger - uden lægelatin og snørklede forklaringer. Bogen er på 92 sider og koster kun kr. 99,-.

Gravide

Der er normalt ikke noget i vejen for at gravide kan få zoneterapi. Det vil ofte hjælpe dem til at undgå gener og få en lettere fødsel. Du skal naturligvis som altid være forsigtig med ikke at trykke for hårdt eller behandle for længe.

Er der problemer med graviditeten, så sørg for at kvinden rådfører sig med sin læge først.

Zoneterapi og ændret livsstil, som beskrevet i  bogen "Zoneterapi — lær det selv", kan i mange tilfælde (i samråd med lægen) helt erstatte medicin og traditionel behandling.

Se også under Hvordan rask?

Selvbehandling

Er du lidt smidig kan du også sagtens selv massere ømme zoner under foden. Har du svært ved selv at massere, kan du måske få hjælp fra din partner eller en god ven

Nedenfor finder du et meget kort resumé fra bogen. Følg anvisningerne og du kan begynde at øve dig på zoneterapi med det samme!


Start på zoneterapi med det samme !

Du behøver ikke at kende de forskellige zoners beliggenhed før du kan begynde med zoneterapi.

Ved at læse denne side og gennemføre øvelsen til sidst, er du godt i gang med at lære zoneterapi.

Læs også bogen "Zoneterapi - lære det selv" og du ved nok til at hjælpe dig selv, venner og bekendte med zoneterapi.

zoneterapi

Næsten alle sygelige tilstande kan lindres med zoneterapi, og følger du anvisningerne i bogen, bliver du i stand til at hjælpe dig selv og dine nærmeste med mange af de skavanker og gener, der følger med vore dages stressende livsstil.

Når vi undgår at gøre tingene mere komplicerede, end de behøver at være, er zoneterapi en metode, som de fleste forholdsvis let kan lære.

Zoneterapi er en uskadelig og effektiv metode, når den anvendes rigtigt. Brug zoneterapien, som du vil lære den at kende her og i bogen "Zoneterapi — lær det selv". Begynd at praktisere den på dig selv og din familie, venner og bekendte.

Zoneterapi er ikke kun for voksne. Du kan hjælpe et uroligt spædbarn med at falde til ro ved at trykke blidt på fødderne. Også større børn stiller gerne deres fødder til rådighed til "en omgang fodmassage".

Zoneterapi kan endog være en håndsrækning, der giver håb og bedring til de mennesker, som ikke på anden måde er blevet hjulpet.


 
     
 

Hvad er zoneterapizoneterapi

Grundprincippet i zoneterapi er, at bestemte punkter på fødderne (og andre steder på kroppen) står i direkte forbindelse med et særligt område i kroppen.

Zoneterapi minder om akupunktur, men i stedet for nåle anvendes faste tryk med fingrene på bestemte punkter - især under fødderne. Disse punkter kaldes reflekspunkter, eftersom de afspejler og påvirker dele af kroppen, der kan ligge langt væk fra punkterne.

Ved at massere eller trykke på disse reflekspunkter, kan vi lindre eller afhjælpe problemer andre steder i kroppen. Det er især, når vi masserer de ømme reflekspunkter, at vi opnår den ønskede virkning med zoneterapi.

Hvordan virker zoneterapi?

Der findes flere teorier om, hvorfor massage af de ømme reflekszoner hjælper, men ingen ved det med sikkerhed. De forskellige skoler har hver deres mening, og der er ikke enighed om en bestemt teori.

Det er muligt, at zoneterapi virker af helt andre grunde, end dem som er beskrevet i de forskellige bøger og kursusmaterialer om emnet.

zoneterapiBLANK(1).gif (56 bytes)Ved svækkelse eller sygdom bliver føddernes reflekspunkter ømme. Ved derefter at massere de ømme reflekspunkter, forbedres cirkulation og nerveenergi til den pågældende kropsdel, hvilket øger kroppens mulighed for at helbrede sig selv. Behandlingen understøtter ganske enkelt de helbredende processer, som altid finder sted i kroppen.

BLANK(1).gif (56 bytes)

Det er ikke zoneterapi eller noget som helst andet end kroppen selv - eller selve livskraften i kroppen - der helbreder.

Du kan lære zoneterapi

Der er ikke noget svært eller indviklet ved zoneterapi. Det er en metode, der forholdsvis hurtigt kan læres af de fleste.

Skønt anvendelsen af zoneterapi til behandling af alvorlige sygdomme bør overlades til erfarne zoneterapeuter, kan du sagtens lære de grundlæggende principper og anvende metoden til at lindre på mange hverdagslidelser og skavanker.

Du kan behandle venner og bekendte, familie og slægtninge. Du kan behandle for skavanker og lette lidelser - eller blot som alment forebyggende.

Massageteknik

Zoneterapi er grundlæggende set en form for massage, og det er vigtigt, at du lærer den rette teknik.

Når du masserer så begynd med et let tryk og øg derefter gradvist trykket, samtidig med at du iagttager patientens reaktion.

Når du finder et ømt område, går du i gang med at massere ømheden væk eller i det mindste reducere ømheden.

Vi kan beskrive massagemetoden som et let roterende, borende tryk, som minder om den bevægelse du foretager, når du skruer en skrue i eller presser en tegnestift fast. Brug tommelfingeren på samme måde, som når De med højre tommelfinger prøver at knuse nogle få sukkerkorn i venstre håndflade. Trykket skal ikke blot være vedvarende, men være som en let cirkulerende eller frem-og-tilbage-trykkende bevægelse.

Reflekspunkterne er ofte meget små. Prøv derfor også at gøre dine fingres bevægelse små og kontrollerede.

Smerten kan let blive uudholdelig. Hold derfor pauser, når du behandler et meget ømt punkt og kom tilbage til det ømme reflekspunkt igen lidt senere. Og lær at justere dit tryk, så du undgår at trykke for hårdt på ømme punkter.

Massagen skal hverken være for hård eller for blød. En behagelig smerte eller ømhed viser, at du har ramt det rigtige tryk. Massér indtil du føler lindring eller en dejlig varme eller velbehag i kroppen, dog højst en halv times tid.

Negle

Selv om tommelfingerneglen ikke rører huden, kan den der modtager zoneterapi let tro, at det er tilfældet.

Når du finder et ømt punkt kan personen føle det som om, du bruger neglen, en syl, et glasskår, eller som når man træder på en søm. Den spidse, stikkende smerte, som behandlingen nogen gange forårsager, føles let som en negl, der borer sig ned i foden. Du skal blot være sikker på, at det ikke er neglen.

Tommelfingerneglene skal være meget korte. De må ikke bore sig ned i huden. Alle punkter er ømme, såfremt det er en negl der presses hårdt imod dem.

Fingerstilling

Når du masserer er det vigtigt, at du bruger din tommelfinger rigtigt.

Presset skal være fast, men ikke så hårdt at det gør for ondt på patienten. Du vil ofte bruge spidsen eller kanten af tommelfingeren.

Eksempel på en forkert bøjet tommelfinger:

Eksempel på en rigtig bøjet tommelfinger:

zoneterapi

zoneterapi

Under behandlingen bruger du begge hænder. Den ene til at massere med, den anden til at støtte og give kontakt.

Når tommelfingeren arbejder på fodsålen, støtter de andre fingre på fodryggen.

Når du omvendt arbejder på fodryggen støtter de andre fingre på fodsålen.

Du støtter foden med den hånd, der ikke arbejder, ved at holde om foden eller tæerne, så du har god kontrol over foden, og fx kan bøje foden bagover eller trække den forover. Du bruger støttehånden til at holde foden stille eller til at kontrollere foden.

Du må aldrig holde fastere om personens fod, end at han/hun let kan trække foden til sig, hvis det gør for ondt eller på anden måde bliver ubehageligt.

Du kan lette dit arbejde ved også at bruge fingrene modsat den arbejdende tommelfinger. Når du anvende et let, jævnt tryk med de fire fingre modsat tommelfinger, giver det tommelfingeren mere kraft og udholdenhed.

Når du finder en øm reflekszone, som du ønsker at behandle grundigt, bearbejder du den fra flere retninger: op, ned og på tværs. I nogle tilfælde vil området ikke være særlig følsomt, når du bearbejder det fra en retning, men være meget følsomt, når du begynder at bearbejde området fra en anden retning.

Du må naturligvis aldrig massere på områder med eksem, svamp, betændelse og lignende.

Ømme zoner

Det vigtigste ved zoneterapi er ikke at kende zonernes placering eller vide en masse om, hvordan kroppen fungerer. Det vigtigste er, at kunne finde og massere ømme punkter under fødderne. Hvis du ganske enkelt finder og behandler alle ømme steder med en dybtgående massage, vil du opnå resultater! Det har naturligvis betydning, at kende reflekszonernes placering, men det er vigtigere, at udføre øvelserne i bogen "Zoneterapi – lær det selv" korrekt.

Den grundlæggende idé med zoneterapi er at finde områder, der er ømme, og derefter massere ømheden væk. Når du finder et ømt område og derefter masserer det, bør området være mindre ømt, når du afslutter behandlingen. Det tager som regel adskillige behandlinger at massere disse ømheder helt væk.

Du skal ikke arbejde på et ømt reflekspunkt for længe ad gangen. Det er bedre eventuelt at vende tilbage til punktet igen lidt senere under behandlingen.

Ved at massere ømme reflekspunkter forbedres cirkulationen og nervekommunikationen til de tilsvarende dele af kroppen. Og det viser sig nu, at det er muligt at lindre på skavanker og lidelser med relation til de udvalgte reflekspunkter.

Tryk ikke for hårdt

Zoneterapi bør være en behagelig oplevelse, og de ømme zoner bør ikke masseres hårdere, end at det føles som en behagelig ømhed.

Trykket skal justeres efter ømfindighed og hudens tykkelse. Begynd med et let tryk - en mild massage - af det område, du ønsker at behandle.

Efterhånden som du får mere øvelse, vil du have lettere ved at finde ømme zoner og opnå det, som den, du giver zoneterapi ofte beskriver som "en behagelige smerte" eller "en behagelig ømhed". Men enhver behandling på zonerne vil gavne. Omtrent de eneste fejl du kan begå, og som kan have negativ virkning, er at trykke for hårdt eller for længe på ømme zoner. Gør det meget ondt eller føles ubehageligt, trykker du for hårdt.

Har du svært ved at finde ømme punkter i starten, kan du sagtens opnå gode resultater alligevel. Masser blot på de zoner, som du ønsker at påvirke. Kommunikation gennem berøring er i sig selv en væsentlig faktor i zoneterapi.

Efterhånden som du får trænet dine fingermuskler op, og får indøvet den rette massageteknik, bliver du bedre og bedre til at finde og massere ømme punkter.

En person med meget ømme fodzoner og som er meget syg bør kun modtage blid zoneterapi og kun i kort tid. Hos nogle er zonerne så ømme at næsten ethvert tryk er for smertefuldt. I disse tilfælde bør du slet ikke forsøge at behandle, eftersom næsten enhver behandling let bliver til en overstimulering af zonerne - en overbehandling.

Giv i stedet en let massage af fødderne, hvor du fx bruger en olie eller creme. Du masserer eller glider hen over huden uden at bearbejdet zonerne. Behandlingen er så mild at næsten enhver ømhed eller smerte undgås i de første behandlinger.

Øvelse

Her er en simpel øvelse, som du kan begynde med.

Undersøg foden systematisk for at finde ømme punkter. Massér hele fodsålen og alle tæerne. Begynd blot fra en ende af og kom det hele igennem.

Når du har fundet et ømt område går du i gang med at arbejde ømheden væk. Når du har arbejdet på et område i et stykke tid, flytter du tommelfingeren lidt og fortsætter på samme måde. Du arbejder på kryds og tværs igennem hele det ømme område.

Hvis personen siger, at det føles som om du bruger en negl, så se grundigt efter, og sørg for at neglen ikke rører huden. Selv en kort negl kan give en ubehagelig stikkende smerte. I nogle tilfælde kan personen føle det som om du bruger neglen, når du ikke gør det. Lær blot at massere, uden at neglen rører huden. Klip dine negle endnu kortere, hvis de alligevel rører huden, eller skift lidt position af din tommelfinger.

Finder du et ømt eller smertefuldt område, skal du ikke massere på livet løs. Masser kun ømme zoner blidt og i kort tid i starten (et minut eller to). Du bør ikke behandle ømme zoner under foden i mere end ca. 10 minutter i alt. Det vi tilstræber er at massere på en måde, som giver en "behagelig smerte" og en rar fornemmelse, som personen siger gør ondt, men "på en god måde".

Det er muligt, at du slet ikke finder ømme punkter. Fortsæt blot og øv dig i at massere. Prøv på så mange forskellige mennesker som muligt. Du bliver snart i stand til at finde og behandle ømme zoner.

Få personen til at hvile efter behandlingen.

Du bør træne begge dine tommelfingre op, så du efterhånden arbejder lige godt med begge hænder.

Selv om du givetvis i starten blot vil være "familiens zoneterapeut" rygtes det måske hurtigt, at du kurerede tantens hovedpine eller lille Peters mavepine - og så er der måske pludselig en hel lille kø af venner og bekendte, der gerne vil nyde godt af din zoneterapi. Og før du ved af det, risikerer du at have så ømme fingre, at du helt må opgive at behandler for en tid.

Start gradvist. Giv dine hænder og fingremuskler ro mellem behandlingerne. De skal trænes op lidt efter lidt. Lad være med at tage to patienter lige efter hinanden. Giv dig tid til at vaske hænder og slappe af ind imellem. Undgå at overanstrenge dine hænder og især dine tommelfingre.

Selv om du kun "øver dig", er du jo reelt i gang med at behandle dem, som du øver dig på. Du bør derfor læse hele bogen: "Zoneterapi — lær det selv".

Tilbage til toppen

Bestil "Zoneterapi - lær det selv" direkte fra Nomedica!

Sidst opdateret: 26.05.2018

 
     

Gratis nyhedsbreve:

Ugeskrift for lægfolk er et gratis nyhedsbrev om sund kost, livsstil mv. Udkommer hver uge via e-mail.
Tilmeld dig her >>

Slankenyt er et gratis nyhedsbrev om overvægt og slankekure.
Tilmeld dig her >>

Vegetarbladet er et gratis nyhedsbrev om vegetarkost. Tilmeld dig her >>


Om overvægt og slankekure
Hvordan slank? (den vigtigste side om emnet)
Den grundlæggende årsag til overvægt
Vægtkontrol
Hurtigere vægttab
Slankenyheder


Hvordan rask?
Gennemgå disse sider i rækkefølge:
Hvordan rask?
1) Spis dig sundere
2) Undgå stimulanser
3) Sov godt
4) Dyrk motion
5) Få nok sol og frisk luft
6) Rask uden medicin


Sygdomme og symptomer
Hvad er sygdom?
Sygdoms trinvise udvikling


Medicin
Lægemidler
Helbreder medicin?
Bivirkninger
Nedtrapning af medicin
Naturmedicin


Om sundhed og velvære
Hvad er sundhed
Kroppens immunforsvar
Den ideelle kost
kost og sundhed


Bøger:

Hvordan Rask?
Bogen beskriver de ændringer i kost, livsstil mv., der styrker kroppens helbredende evner.
Læs mere her.


Kunsten at ændre vaner  | e-bog
En bog om hvorfor det er så svært at ændre vaner, og hvad du gør for alligevel at klare det!
Læs mere her


Zoneterapi - lær det selv | e-bog
Læs mere her


Sikker Slank
Ned i vægt på en sund og sikker måde.
Læs mere her.


Bøger og helseprodukter online

Spar 5 - 30 % på populære kosttilskud, naturlægemidler mv. her: helseonline.dk


Teksterne på nomedica.dk er skrevet/redigeret af John Buhl.

Har du spørgsmål, kommentarer e.l., kan du skrive til mig på john(a)nomedica.dk

 

Copyright Nomedica v/John Buhl. | Persondatapolitik

Vigtige brugerbetingelser: Indholdet på Nomedica.dk er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde bruges som erstatning for nødvendig lægebehandling. De må ikke og kan ikke bruges som grundlag for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Læs mere her.